امروز : چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
دسترسی سریع

2

4_2

10_1

1_1

1_1

9

شمارش معکوس تا سمپوزیوم
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

محورها

 

     محور ویژه: مسئلۀ دانشگاه و زندگی دانشجویی

     - دانشگاه و منطق بازار

     - جامعه و میدان دانشگاهی

     - دانشگاه و عرصۀ سیاست

     - کلاس درس و محیط دانشگاه

     - خوابگاه

 

      محور آزاد: بدون محدودیت موضوعی

 

زمان‌بندی
مهلت ارسال چکیدۀ نوشتار »
1397/12/29
مهلت ارسال متن کامل جُستار »
1397/12/29
مهلت ارسال اصل نوشتار »
1398/01/30
برگزارکنندگان
اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور موسسه فرهنگی بامداد امید صبا
پوستر سمپوزیوم
...و اما چرا تکرار محور ویژه؟
1397/11/23

شاید دو دلیل بتواند توضیح‌گرِ چرایی تکرار محور ویژه «مسئله دانشگاه و زیست دانشجویی» باشد:

۱- همچنان مسئله‌ دانشگاه و زیست دانشجویی زنده‌ است. این مسئله‌ی‌ زنده با سازوکارها و فرایندهای پیچیده‌تر و درهم‌تنیده‌تری به مسائل دیگر نیز پیوند می‌خورد و بنابراین ای‌بسا بواسطه و ازمیانِ مسئله‌ی دانشگاه بتوان میدانِ بزرگ‌تری از میدان‌های دیگر را که با هم در نسبت‌های تقاطعی‌اند، ترسیم کرد و با آنها درگیر شد.
۲- همچنان محور آزاد و امکان چینشِ پنل‌های موضوعی مختلف به ما این امکان را می‌دهد تا ببینیم امسال «بیشتر» متن‌ها حولِ چه مسائل و موضوعاتی می‌گردد. بنابراین تکرار خلاقانه و متفاوت اگر در محور ویژه تاحدودی رخ خواهد داد، در محور آزاد خواستِ ایجادِ تغییری بالکل متفاوت در پنل‌های سمپوزیوم به‌تمامی فراهم است. امیدواریم امسال نیز موضوعاتِ متنوعِ محور آزاد درکنارِ محور ویژه وزنی برابر داشته‌باشد.