پوستر سمپوزیوم

 

 

 

دریافت پوستر:

 

- کیفیت بالا (برای چاپ)

 

- کیفیت متوسط

 

- کیفیت پایین (برای شبکه‌های اجتماعی)