محل برگزاری

 

محل برگزاری: تهران - تقاطع همت و شریعتی - خیابان داوود گل نبی (کتابی) - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی