شورای راهبردی

اعضای شورای راهبردی سومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی:

اردیبهشت 99 | دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

 

1- رضا صابری (دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه بهشتی، دبیر اجرایی سمپوزیوم و عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور)

 

2- علی‌رضا چمن‌زار (دانشجوی کارشناسی تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور)

 

3- افرا حامدزاده (دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور)

 

4- کیمیا غلامی (دانشجوی مددکاری دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور)

 

5- میرشاهین فاطمی (کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ و عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور) 

 

6- مطهره امیرموسوی (دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور)

 

 

اعضای شورای راهبردی دومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی:

اردیبهشت 98 | دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

1- نوشین صفاییان (دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، دبیر اجرایی سمپوزیوم و عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور)

 

2- روناک رضایی (دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور)

 

3- محبوبه میرزایی (دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور)

 

4- صفا روشندل (دانشجوی ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران)

 

5- مهدی غلامزاده (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس) 

 

6- نکیسا مدرسی (دانش‌آموخته جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی)

 

7- علیرضا اسکندری‌نژاد (دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی)

 

8- بیتا بیات (دانشجوی برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران)

 

با سپاس از همراهی دکتر سید مهدی اعتمادی‌فرد، دکتر رضا صمیم، دکتر رضا امیدی، مهسا اسدالله‌نژاد، روزبه آقاجری، نرگس ایمانی، صادق پیوسته، دلارام علی، حسام سلامت، ایمان واقفی، پدرام خیری، آرمان ذاکری، مریم ایثاری و آیدین باقری.

 

 

اعضای شورای راهبردی نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی:

اردیبهشت 97 | دانشگاه مدرس

 

1- دکتر محمد رضایی (دبیر علمی سمپوزیوم و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس)

 

2- پدرام خیری (دبیر اجرایی سمپوزیوم و دبیر انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس)

 

3- حسام حسین‌زاده (دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور و عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران)

 

4- مهسا اسدالله‌نژاد (عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور و انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس)

 

5- شایان محمدی (نایب دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور و دبیر انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس)

 

6- سیده سارا حسینی (عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور و انجمن علمی دانشجویی انسان‌شناسی دانشگاه تهران)

 

7- مریم ایثاری (عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس)

 

8- مهدی غلامزاده (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس)

 

با سپاس از همراهی دکتر علی ساعی، دکتر شهروز شریعتی، دکتر نهال نفیسی، دکتر سید مهدی اعتمادی‌فرد، پوریا جهانشاد، صادق پیوسته، حسام سلامت، یاشار دارالشفاء، آرش حیدری، مهدی یوسفی، امیر خراسانی، عماد مرتضوی، حمید قیصری، حمید پرنیان، مهدی خویی، فاطمه صدیقی، امیر طهرانی، ایمان واقفی، حسام ترکمان، آیدین ترکمه، صحرا اکرامی و کوثر کریمی‌پور.