پرسش‌های متداول

 

- آیا جُستار نیاز به چکیده دارد؟
طبعاً نه به همان فُرمتی که ارسالِ چکیده برای مقاله نیاز هست؛ بلکه می‌توان موضوعِ جُستار یا ایده‌ی آن را خیلی کوتاه و در قالب 200 الی 300 کلمه برایِ سمپوزیوم تا پایانِ مهلتِ ارسال چکیده (پایانِ آذرماه) ارسال کرد که داوران در جریانِ ایده‌ی نویسنده، به‌ منظورِ پنل‌بندی‌هایِ مقتضیِ سمپوزیوم، باشند.

 

- آیا می‌شود کارِ تکراری که قبلاً نوشته شده را به سمپوزیوم بفرستیم؟
کار چاپ نشده باشد. زمانِ نگارش آن مهم نیست، مهم این است که پیش‌تر متن جایِ دیگری به چاپ نرسیده باشد.

 

- غیر از کسانی که علوم اجتماعی خوانده‌اند می‌توانند در سمپوزیوم شرکت کنند؟
اگر منظورتان از غیر علوم اجتماعی خوانده، کسانی باشند که کارتِ رسمیِ دانشجویِ علوم اجتماعی را ندارند، باید بگوییم که «بله». هرکس که با نگاهِ جامعه‌شناختی به مسائل و پدیده‌ها درگیر است می‌تواند برایِ ما متن ارسال کند. از این روی، چه بسا متنِ یک دانشجویِ تاریخ یا رشته‌ی فنی بسی جامعه‌شناختی‌تر از متنِ یک دانشجویِ علوم اجتماعی باشد. آنچه تعیین «حد» می‌کند، نگاهِ جامعه‌شناختی به پدیده‌هاست و نه دانشجویِ رسمی آکادمی‌بودن.

 

- فیلم را چند نفری می‌شود ساخت؟
همانطور که متن می‌تواند چند نویسنده داشته باشد، فیلم هم می‌تواند چند کارگردان یا مؤلف داشته باشد. اما تعیین «نویسنده مسئول» یا «کارگردان مسئول» برایِ ارائه در روزهای سمپوزیوم ضروری است.