شیوه‌نامۀ داوری نخستین‌ سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی
1396/10/29

شیوه‌نامۀ داوریِ نخستین‌ سمپوزیوم کشوریِ آثار مکتوب دانشجویی علوم اجتماعی - اردیبهشت ۱۳۹۷

در نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی، ارائه ها در روزهایِ برگزاریِ سمپوزیوم برمبنایِ داوریِ چکیده‌ی مقاله‌ها، داوریِ جُستارها و داوریِ متنِ مرور‌ انتقادیِ ادبیات پژوهش خواهد بود. بنابراین لازم به ذکر است که متنِ کاملِ مقاله‌ها در قالبِ فُرمت مقاله‌هایِ علمی-پژوهشی برای ارائه در سمپوزیوم ضروری نیست، با اینحال کسانی که علاقه‌مند به چاپِ مقالات خود در کتابِ سمپوزیوم باشند، طبق زمانی که متعقاباً اعلام خواهد شد، می‌بایست نسبت به ارسال مقالات خود برای قرارگرفتن در فرایندِ داوریِ «کل» متن مقاله اقدام نمایند. بدیهی است که در متن‌های ارسالی می‌بایست  از اشکالات نگارشی-املایی پرهیز شود.

نکته: 

۱-اصل در نخستین سمپوزیوم با شرکتِ همگان است و فرایند داوری‌ها حداقلی خواهد بود.  اعلامِ داوری چکیده‌ی مقاله‌ها پایان اسفندماه و اعلام داوریِ متون کامل جُستار و مرورهای انتقادی پایان فروردین‌ماه خواهد بود.

۲-زمان ارائه‌ها در سمپوزیوم به مدتِ ۳۰ دقیقه خواهد بود. از آنجایی که برایِ ارائه متنِ کامل جستارها و مرورهای انتقادی و چکیده‌های مقالاتِ علمی-پژوهشی مطلوب است، کسانی که چکیده‌های مختصر خود را تا تاریخ ۳۰ بهمن ارسال می‌کنند، می‌بایست چکیده‌ی گسترده‌ی خود را –از هزار تا دو هزارکلمه- که برمبنای آن ارائه‌ی ۳۰ دقیقه‌ای خواهند داشت، تا پایان ۳۰ فروردین‌ماه ۹۷ به سایت یا ایمیل سمپوزیوم ارسال نمایند.

 

داوریِ چکیده‌ی مقاله‌ها (زمان ارسال چکیده‌ی مقاله‌ها: تا ۳۰ بهمن ۹۶)

-مراد از مقاله در سمپوزیوم، فرمت مقاله‌های علمی-پژوهشی است و هر فُرم دیگرِ مطلوبی، در بخشِ جُستارها قرار خواهد گرفت.

-چکیده می‌بایست حداقل سیصد کلمه و حداکثر هزار کلمه باشد.

-اهمیتِ بداعتِ موضوع و بیان علمی آن

-اهمیتِ تناسب موضوع با مفاهیمِ پژوهشیِ منتخب

-اهمیتِ تناسب موضوع با روشِ پژوهشی منتخب

-اهمیتِ بیان بداعتِ یافته‌ی پژوهشی در چکیده

-داشتنِ کلیدواژه‌های علمی-مفهومی

 

داوری جُستارها (زمان ارسال کلِ متن جُستار: تا ۲۹ اسفند ۹۶)

-مراد از جُستار، متن یا یادداشت کوتاه و بلندی است که در فُرمتِ رایج نوشتاریِ مقاله نگنجد. در جُستار ایده‌ها اهمیت محوری دارند.

-داوریِ جُستارها نه برمبنایِ چکیده که بر مبنایِ متن کاملِ جُستارها خواهد بود.

-متن جُستار حداقل هزارکلمه است و حداکثری برای آن وجود ندارد و می‌تواند هر تعداد کلمه‌ای باشد.

-بداعت در موضوع

-بداعت در فُرم نوشتار

-اهمیتِ سیر منطقیِ درون‌بودِ نوشتار

- اهمیتِ خلاقیت‌های نظری، روشی و نوشتاری

-نگه‌داشتنِ مرز یک متنِ درگیرانه‌ی مفهومی با انشایِ ادبی

-وفاداری به صداقت آکادمیک (صحتِ ارجاعات در صورتِ وجود)

 

داوری مرور انتقادی ادبیاتِ پژوهش (زمان ارسالِ کل متن: تا ۲۹ اسفند ۹۶)

-مراد از چنین متنی که شامل مرور انتقادی ادبیات پژوهش باشد، دو شکل است:

۱- آشنایی با ادبیات‌هایِ پژوهشیِ «تازه» است که معمولاَ در فرایندِ نوشتنِ رساله‌های دانشجویی آشکار می‌شود. به این معنی که ما علاقه‌مندیم تا در سمپوزیوم با نظریاتِ تازه‌ای که به موضوعاتِ آشنا، از منظر دیگری نگریسته‌اند آشنا شویم.

۲-آشنایی با صورت‌بندیِ تازه‌ای از ادبیاتِ پژوهشیِ موجود. این شکل از مرور انتقادی در هیئتِ کتاب‌شناسی‌های رایج خود را نمایان می‌سازد. روشن است که در این صورت‌بندیِ تازه، چشم‌انداز نظریِ نویسنده و خطِ تحلیلیِ نگاه انتقادی او اهمیت ویژه‌ای دارد.

- حداقل تعداد کلمه‌ی متن ادبیاتِ انتقادیِ یک پژوهش، سه هزار کلمه و حداکثری برای آن وجود ندارد.

-اهمیتِ «تازگی» ادبیاتِ پژوهشی یک موضوع

-اهمیتِ «تازگیِ» صورت‌بندی از ادبیاتِ پژوهشیِ موجود

-دقت در برگردانِ مفاهیم نظری-روشیِ تازه در متن

-اهمیتِ سیرمنطقی درون‌بودِ گفتگوی مفاهیم و نظریه‌ها با هم درونِ متن

-اهمیتِ روشن‌کردنِ چشم‌اندازِ نظریِ مطلوبِ نویسنده حین بررسی انتقادیِ ادبیاتِ پژوهشیِ موضوع

-وفاداری به صداقت آکادمیک (صحتِ ارجاعات)

 

راه‌های تماس با ما:

برای اطلاعات بیشتر به سایت سمپوزیوم به نشانیِ http://Socialsymposium.ir رجوع نمایید.

در صورتِ خواستِ طرح سوال درخصوصِ نحوه‌ی ارسال اثر و برگزاریِ سمپوزیم با ایمیلِ mailto:Socialsymposium97@gmail.com  تماس حاصل نمایید.

آدرس کانال تلگرام سمپوزیم: https://telegram.me/Socialsymposium