فراخوان بخش فیلم و عکس دومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی
1397/12/08

 فراخوان بخش فیلم و عکس دومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی

 

محور ویژه: مسئله دانشگاه و زندگی دانشجویی

 محور آزاد: بدون محدودیت موضوعی

 

مهلت ارسال فیلم و عکس: ۲۹ اسفند ۹۷

اعلام‌پذیرش فیلم و عکس: ۱۵ فروردین ۹۸

 

اردیبهشت ماه ۹۸ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران