کتاب «چکیده مقالات و جستارهای نخستین سمپوزیوم آثار دانشجویی علوم اجتماعی»
1398/01/31

 

بخش‌هایی از متن مقدمه‌ی کتاب:

 

برگزاری نخستین سمپوزیوم دانشجویی علوم‌اجتماعی کل کشور، ایده‌ی وسوسه برانگیزی بود. گمان می‌کردیم که باید گردهمایی‌ای از دانشجویان علوم اجتماعی کل کشور به واسطه‌ی توان اتحادیه‌ی علوم‌اجتماعی و به یاری انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، فراهم آوریم که مختصاتی متفاوت از آن چه که تاکنون از سر گذرانده بودیم داشته باشد، موضوع ویژه‌اش، تأمل‌گرانه، رو به سوي خود دانشگاه و زیست دانشجویی چرخانده شود در عین آن که هیچ ایده‌ای از دایره‌ی شمول این گردهمایی پرت نیفتد؛ داوران‌اش نه از هیئت علمی دانشگاه‌ها که از دانشجویان علوم اجتماعی انتخاب شده باشند؛ کسی به واسطه‌ی آن که نمی تواند و یا نمی‌خواهد مقاله‌ی علمی- پژوهشی بنویسد بیرون از جمع گردهم آیندگان قرار نگیرد؛ نگاه به متن از حډ تنگ نوشتار فراتر رود و به ساحت تصویر پا گذارد. در یک کلام، می‌خواستیم محدودیت‌های شناخته‌شده را جابه‌جا کنیم.

  

 

برای دریافت کتاب بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

Socialsymposium97 (1)