از سری کارگاه‌های سومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی: «مدرسه پاییزی علوم انسانی و هنر»(روایت تا تصویر)
1398/08/14

«مدرسه پاییزی علوم انسانی و هنر»(روایت تا تصویر)
با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی علوم اجتماعی کشور،انجمن علمی-دانشجویی مطالعات فرهنگی و انجمن علمی نقد ادبی ایران برگزار می شود.

هجدهم تا بیست‌ودوم آبان ماه

مدرسین این دوره: شمیم مستقیمی، سید شهاب‌الدین ساداتی، سمیرا حاتمی‌زاده و رقیه مقبلی

ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

«ظرفیت محدود»و جهت ثبت نام از طریق لینک مدرسه پاییزی علوم انسانی و هنر اقدام فرمایید.