گفت‌وگویی پیرامون چیستی و چرایی سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی
1398/08/24

 

گفت‌وگویی پیرامون چیستی و چرایی سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی

دوشنبه، ۲۷آبان ۹۸| ساعت۱۲الی۱۴
سالن سمینار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهیدچمران اهواز