تیزر سومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی
1398/09/30

تیزر سومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی منتشر شد که می‌توانید آن‌ را در ادامه یا در  صفحه‌ی رسمی آپارات اتحادیه‌ انجمن‌های علمی-دانشجویی علوم اجتماعی در لینک زیر ویدئو مشاهده کنید.

تیزر سومین سمپوزیوم کشوری آثار علوم اجتماعی

سمپوزیوم چیست ؟
هدف سمپوزیوم چیست؟
چرا محور ‌امسال آزاد است؟
برای کم کردن فاصله‌ی مرکز و پیرامون چه تدبیری دارید؟
کارگاه‌های امسال با چه هدفی برگزار می‌شوند؟
قالب ارسال آثار چگونه است؟
مخاطب سمپوزیوم کیست؟
فضای اسکان دانشجویان در‌ زمان برگزاری سمپوزیوم چگونه است؟

 

تهیه شده‌ی بخش روابط عمومی‌ سمپوزیوم.
(با تشکر از مصطفی خسروی و محدثه کاظمی)