نحوه‌ی برگزاری سمپوزیوم چگونه است؟
1398/10/12

تیزری از حال‌هوای برگزاری اولین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی

نحوه‌ی برگزاری سمپوزیوم چگونه است؟

در وهله‌ی اول، مخاطبین سمپوزیوم چکیده‌ی خود را از راه‌های اعلام شده بارگذاری می‌کنند.
در وهله‌ی بعد آثار داوری می‌شوند و مخاطبین برای تکمیل اثر خود از داوران راهنمایی می‌گیرند.
مخاطبین، اثر کامل خود را تا تاریخ تعیین شده به همان شیوه‌ی اول برای سمپوزیوم می‌فرستند.
هر اثر‌ با دیگر آثار که قرابت موضوعی دارند، درون یک پنل قرار می‌گیرند و زمانی برای ارائه دهندگان تعیین می‌شود.
سمپوزیوم در یک بازه‌ی زمانی مشخص در بهار۹۹ برگزار می‌گردد و به هر پنل یک سالن اختصاص می‌یابد.
هر پنل‌ از یک مدیر پنل و چند ارائه‌دهنده و مخاطبانِ آن موضوع تشکیل می‌شود؛ مخاطبان و اعضای پنل پس ازپایانِ ارائه‌‌ها حول مسائل مطرح‌شده به صورت آزاد گفت‌وگو می‌کنند.
در انتها همه‌ی آثار ارسال شده، به صورت عمومی منتشر می‌شود.