در راستای پیشنهاد موضوعاتی برای نوشتن در سمپوزیوم: درباره سیاست‌گذاری اجتماعی
1398/11/05

در راستای پیشنهاد موضوعاتی برای نوشتن در سمپوزیوم:

درباره سیاست‌گذاری اجتماعی

سیاست‌گذاری اجتماعی علمی عملگرا دانسته می‌شود که به‌طور بنیادی مستقل است و به‌طور نظام‌مند و تحلیلی به بررسی آن دسته از عمل‌های سیاسی می‌پردازد که هدف آن‌ها معطوف به وضعیت زندگی افراد است. سياست‌‌گذاری اجتماعي از منظر پسینی بر حمايت‌هاي قانوني و مادي از گروه‌های آسیب‌دیده از سیاست‌های اقتصاد آزاد دلالت دارد و از منظر پیشینی حفاظت شهروندان در برابر مخاطره‌ها و تأمین برابری اجتماعی و هم‌راستایی با توسعۀ اجتماعی را مدنظر دارد.حالا با این اوصاف چرا سیاست اجتماعی مهم است و یا به عبارت دیگر چرا باید به سیاست اجتماعی بپردازیم؟سیاست اجتماعی در یک مقیاس وسیع توجه خاصی به بهبود بهزیستی افراد یک جامعه از دانشجو و استاد گرفته تا کارگر و کارمند و ...دارد.ارائه مزایای نقدی برای جبران یا کاهش فقر، ارائه خدمات بهداشتی برای حفظ سلامت جسمی و روحی، ارائه خدمات مسکن برای تهیه سرپناه، ارائه خدمات آموزشی مناسب برای یافتن شغل  تنها بخشی از اهمیت سیاست اجتماعی را در زندگی بشر نشان میدهد.به واقع اگر این خدمات به بشر ارائه نشود بخش مهمی از نیاز های بشر بی پاسخ خواهد ماند.نابرابری، فقر،بی خانمانی، اعتیاد و صد ها مسئله اجتماعی دیگر از جمله موضوعاتی هستند که سیاستگذاران هرروزه با آن رو به رو هستند و در پی پاسخی درخور و مناسب برای آن میگردند.سیاست‌گذاری اجتماعی با هدف برآورده‌کردن نیازهای اساسی انسانی که لازمۀ اقداماتی در راه کاهش نابرابری و بهبود رفاه انسانی است به سیاستهای آموزش، بهداشت، مسکن، اشتغال و تأمین اجتماعی توجه خاص دارد.با خواندن و فهم سیاست اجتماعی ما از سازوکار دولت ها و دیگر نهاد ها در جامعه سر در میاوریم که چگونه به حل و فصل مسائل مربوط به رفاه میپردازند.از این منظر هدف سیاست‌گذاری اجتماعی ارتقاء برابري فرصت‌ها براي افراد، برابري عاملان و گروه‌هاي ذينفع و انسجام اجتماعي براي منافع همه‌جانبۀ جامعه معرفی می‌‌شود. 

میزان هزینه کرد دولت ها در حوزه های مختلف سیاست اجتماعی در هر کشوری متفاوت است. در ایران نیز در سال های اخیر شاهد کاهش هزینه کرد دولت در اموری مانند آموزش و بهداشت هستیم که تداعی کننده کالایی شدن این خدمات برای شهروندانمان است.چرا تعداد دانشجویان روزانه در دانشگاه های دولتی هر سال رو به کاهش است و بر تعداد دانشجویان شبانه و پردیس افزوده میشود؟ طرح پر هزینه ای همچون طرح تحول سلامت چه تاثیری بر روی پرداخت از جیب مردم داشت؟ طرح مسکن مهر که بنا داشت اقشار خاصی را صاحب حانه کند آیا  در نهایت به هدف خودش رسید؟ این سوالات و صدها سوال مشابه دیگر سوالاتی هستند که ما میتوانیم با نگاهی سیاست گذارانه درصدد پاسخ گویی آن ها برآییم.

قطعا همه ما به عنوان شهروندان این جامعه، به عنوان دانشجویان دانشگاه های خویش و یا به عنوان نیروی کار در عرصه اشتغال با انواعی از این سیاست‌گذاری های اچتماعی رو به رو شده ایم. به عنوان دغدغه‌مندان و علاقمندان  این حوزه از شما دعوت میکنیم تااین‌بار با لنزِ سیاست اجتماعی به تحلیل مسائل اجتماعی پیرامون خود بپردازید و سیاست های مختلف این حوزه را که در جایگاه های مختلف با آن درگیر هستید را با توجه به اهداف سیاست اجتماعی از قبیل برابری، عدالت و انصاف به بوته نقد و تحلیل بکشید.

نویسنده: رضا امیدی

مهلت ارسال آثار: ۳۰ بهمن‌ماه