هم‌اندیشی در جهت نقد سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی
1398/11/10

هم‌اندیشی در جهت نقد سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی

چهارشنبه شانزدهم بهمن
ساعت ۱۶:۳۰
دفتر انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

حضور در نشست برای همه‌ی دغدغه‌مندانِ علوم اجتماعی آزاد است.