اتحادیه انجمن‌های علمی-دانشجویی علوم اجتماعی کشور با همکاری انجمن علمی علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می‌کند: اولین سمپوزیوم محلی آثار دانشجویی علوم اجتماعی سیستان و بلوچستان
1398/11/13

اتحادیه انجمن‌های علمی-دانشجویی علوم اجتماعی کشور با همکاری انجمن علمی علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می‌کند:

اولین سمپوزیوم محلی آثار دانشجویی علوم اجتماعی سیستان و بلوچستان

دانشکده ادبیات و علوم‌ انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فروردین ۹۹

محور ویژه: سیل ۹۸

نوشتار در قالب مقاله، جستار، روایت
چندرسانه‌ای: عکس و مستند اجتماعی

زمان بندی:
مهلت ارسال چکیده نوشتار: ۱۵ اسفند ۹۸
مهلت ارسال آثار چند رسانه‌ای: ۱۵ فروردین ۹۹
اعلام پذیرش چکیده نوشتار: ۲۹اسفند ۹۸
مهلت ارسال اصل نوشتار: ۱۵فروردین ۹۹

 

اطلاعات بیشتر در کانال انجمن علمی علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان