اتحادیه‌ی انجمن‌های علمی-دانشجویی علوم اجتماعی کشور با همکاری انجمن علمی جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی دانشگاه مازندران برگزار می‌کند: اولین سمپوزیوم محلی آثار دانشجویی علوم اجتماعی مازندران
1398/11/15

اتحادیه‌ی انجمن‌های علمی-دانشجویی علوم اجتماعی کشور با همکاری انجمن علمی جامعه‌شناسی و مردم شناسی دانشگاه مازندران برگزار می‌کند:

اولین سمپوزیوم محلی آثار دانشجویی علوم اجتماعی مازندران

دانشکده علوم‌ انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
فروردین ۹۹

محور ویژه: آب و زباله

نوشتار در قالب مقاله، جستار، روایت
چندرسانه‌ای: عکس و مستند اجتماعی

زمان بندی:
مهلت ارسال چکیده‌ی نوشتار: ۱۵ اسفند ۹۸
مهلت ارسال آثار چندرسانه‌ای: ۱۵ فروردین ۹۹
اعلام پذیرش چکیده‌ی نوشتار: ۲۹اسفند ۹۸
مهلت ارسال اصل نوشتار: ۱۵فروردین ۹۹