شفاف‌سازی شورای راهبردی سومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی در خصوص برخی از موارد مطرح شده در جلسه روز شانزدهم بهمن
1398/11/23

شفاف‌سازی شورای راهبردی سومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی در خصوص برخی از موارد مطرح شده در جلسه روز شانزدهم بهمن

سمپوزیوم، امکانی ماهیتاً انتقادی است که با توجه به شکاف موجود در میان رویکردهای غالب و غیرغالب در فضای آکادمیک علوم اجتماعی ایران، سعی در ایجاد فضا جهت بروز و شنیده‌شدن صدای تمامی رویکردهای موجود و به خصوص رویکردهای غیرغالب دارد. موضع سمپوزیوم سوم هم چه در فرم و چه در محتوا انتقادی خواهد بود و تلاش است هیچ رویکردی را با "دیگری‌انگاشتن" به حاشیه نراند. لازم به ذکر است میزان انتقادی بودن محتوای سمپوزیوم به آثار ارسالی از سوی شرکت‌کنندگان بستگی دارد. شورای راهبردی سمپوزیوم سوم اعلام می‌دارد از آثاری که مربوط به نقد خود اتحادیه انجمن‌های علمی علوم اجتماعی کشور و سمپوزیوم هستند نیز استقبال می‌نماید. تولید آثار، در حوزه‌ی اختیارات و وظایف شورای راهبردی سمپوزیوم نیست.

در خصوص سمپوزیوم‌های محلی: شورای راهبردی سمپوزیوم سوم در خلال گفت‌و‌گو با انجمن‌های علمی علوم اجتماعی سیستان‌وبلوچستان و مازندران به موضوع و شیوه‌ی برگزاری آن رویدادها رسیده‌ است. همچنین با توجه به فاصله‌ی حداقل دو هفته‌ای میان برگزاری سمپوزیوم تهران و پنل‌های محلی سیستان‌وبلوچستان و مازندران، ارائه‌های پنل‌های محلی فرصت حضور و ارائه در تهران را هم خواهند داشت.

نوشته‌های منتشر شده در قالب پیشنهادهایی برای ارسال آثار، صرفاً تلاشی بودند در جهت پیشنهاد برخی موضوعات مهم روز و در مدت‌زمان کم و با توجه به میزان در دسترس بودن افراد نوشته‌ شده و شورای راهبردی سمپوزیوم سوم هیچ ادعایی مبنی بر جامعیت و پرداختن به تمام موضوعات مهم ندارد. ضمناً بیان این موضوعات به‌هیچ‌وجه محدودیتی در پذیرش آثار ایجاد نکرده و همچنان تمامی آثار مربوط به علوم اجتماعی در وهله اول پذیرفته خواهند شد.

همچنین توجه بیشتر به آثار نوشتاری به دلیل غالب بودن آن‌ در فضای فعلی است و شورای راهبردی ضمن پذیرش تمام شکل‌های ارائه نام برده و خارج از قالب‌های ذکر شده، از معرفی فرم‌های دیگر توسط فعالان استقبال می‌نماید و در صورت ارسال و درخواست مخاطبین سعی خواهد شد تا فضای مناسب برای ارائه فرم موردنظر ایجاد گردد.

سمپوزیوم یکی از اهداف خود را هرچه نزدیک‌ترشدن به روابط افقی در برابر روابط عمودی، و گردش مسئولیت‌ها و افراد می‌داند و در این مسیر تلاش می‌کند.