آیین افتتاحیۀ دبیرخانۀ سمپوزیوم
1396/07/08

آیین افتتاحیۀ دبیرخانۀ نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی با حضور جمعی از اساتید علوم اجتماعی، مسئولین دانشگاه تربیت مدرس و دانشجویان علاقه‌مند ساعت 12 تا 13 روز سه‌شنبه 11 مهر 1396 در محل این دبیرخانه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، پل گیشا، دانشگاه تربيت مدرس، ميدان دانشجو، محل مديريت امور فرهنگى و اجتماعى، دبیرخانۀ نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی.