امروز : چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
دسترسی سریع

2

4_2

10_1

1_1

1_1

9

شمارش معکوس تا سمپوزیوم
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

محورها

 

     محور ویژه: مسئلۀ دانشگاه و زندگی دانشجویی

     - دانشگاه و منطق بازار

     - جامعه و میدان دانشگاهی

     - دانشگاه و عرصۀ سیاست

     - کلاس درس و محیط دانشگاه

     - خوابگاه

 

      محور آزاد: بدون محدودیت موضوعی

 

زمان‌بندی
مهلت ارسال چکیدۀ نوشتار »
1397/12/29
مهلت ارسال متن کامل جُستار »
1397/12/29
مهلت ارسال اصل نوشتار »
1398/01/30
برگزارکنندگان
اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور موسسه فرهنگی بامداد امید صبا
پوستر سمپوزیوم
محورهای سمپوزیوم

 

شایان ذکر است تمامی محورهایی که در ادامه می‌آید، صرفاً محورهایِ پیشنهادی و زیرمحورها نیز روشنگر ابعاد مختلف آن هستند. از همین رو، اگر ایده‌ای ذیلِ محورهایِ پیشنهادی نگنجد و یا بُعدی از محورها مغفول مانده باشد، ما از دریافتِ آن از سوی شما استقبال می‌کنیم. از سوی دیگر، بدیهی به نظر می‌رسد که همۀ ابعاد پیشنهادیِ محورها مخالفت و موافقت‌هایِ نظری و تجری را برمی‌انگیزاند. شورایِ راهبردیِ همایش رو به هر شکی از استدلال‌ورزیِ متقن و نو گشوده است.

 

--- دانشگاه و منطق بازار ---

خصوصی‌سازی/پولی‌سازی دانشگاه‌ها و تجربۀ زیستۀ دانشجویان

تفاوت تجارب دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی

محتوای آموزشی، بازار کار و بحران اشتغال 

جهانی‌شدن و دانشگاه

خرید و فروش پایان‌نامه و مقالات

خودگردانی دانشگاه

بدهکارسازی دانشجویان و حیات دانشگاهی

موقتی‌سازی اعضای هئیت علمی

تجربۀ زیستۀ دانشجویان از طرح کارورزی

تجربه‌نگاری از کار هنگام تحصیل

سیاست «دانشگاه کارآفرین»؛ ملزومات و عواقب آن

 

--- جامعه و میدان دانشگاهی ---

زیست شبانۀ دانشجویان

اعتماد اجتماعی میان/نسبت به دانشجویان

اعتقادات دینی نزد دانشجویان

رابطۀ مرکز، پیرامون و محرومیت

تجربۀ زندگی در خانه‌های دانشجویی

مدرنیزاسیون دانشگاه در ایران

جایگاه دانشگاه در نظام اجتماعی ایران

دانشجویان در شبکه‌های مجازی

جنسیت و نظام آموزشی

آسیب‌های اجتماعی دانشجویان (خودکشی، اعتیاد و...)

رسالت اجتماعی دانشگاه

مدرک‌گرایی و منزلت اجتماعی

دانشگاه و بازتولید نابرابری‌های اجتماعی

دانشجویان و مطالبات صنفی

دانشگاه و اقلیت‌ها (قومی-مذهبی)

 

--- دانشگاه و عرصۀ سیاست ---

پدیدارشناسی تجربۀ کنشگری دانشجویان

شهروندی دانشگاهی و حقوق دانشجویان

رابطۀ دولت و دانشگاه

فرایند تصمیم‌سازی و استقلال دانشگاه

تبعات سیاست بومی‌گزینی

ساخت قدرت در حیات دانشگاهی

 

--- کلاس درس و محیط دانشگاه ---

کشاکش تصورات و واقعیات

تبعیض، نابرابری و آرایش طبقاتی

تقلب علمی

دانشگاه و تجارب عاطفی

مکانیسم‌های جذب هئیت علمی

فضا-زمان در دانشگاه

ارزش‌ها در فضای رسمی و غیررسمی

دانشگاه و مسئلۀ نخبگی

تشکل‌زدایی و زوال فعالیت‌های جمعی

بی‌انگیزگی و جدیت‌زدایی در کلاس درس

 

--- خوابگاه ---

سیاست‌های کنترلی و مراقبتی

تجربۀ دانشجویان از تبعات برون‌سپاری خدمات رفاهی

شکاف زندگی عمومی و خصوصی

پیامدهای پراکنده‌سازی جغرافیایی خوابگاه‌ها

چگونگی مصرف اوقات فراغت