امروز : دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
دسترسی سریع

2

4_2

10_1

8

1_1

1_1

9

شمارش معکوس تا سمپوزیوم
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

محورها

 

     محور ویژه: مسئلۀ دانشگاه و زندگی دانشجویی

     - دانشگاه و منطق بازار

     - جامعه و میدان دانشگاهی

     - دانشگاه و عرصۀ سیاست

     - کلاس درس و محیط دانشگاه

     - خوابگاه

 

      محور آزاد: بدون محدودیت موضوعی

 

زمان‌بندی
مهلت ارسال چکیدۀ نوشتار »
1396/12/29
مهلت ارسال متن کامل جُستار »
1396/12/29
مهلت ارسال فیلم مستند »
1396/12/29
اعلام پذیرش نهایی چکیدۀ نوشتار »
1397/01/23
اعلام پذیرش فیلم مستند »
1397/01/23
مهلت ارسال اصل نوشتار »
1397/01/30
دبیرخانه

 

     تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، پل گیشا، دانشگاه تربيت

     مدرس، ميدان دانشجو، محل مديريت امور فرهنگى و

     اجتماعى، دبیرخانۀ نخستین سمپوزیوم کشــوری آثار

     دانشجویی علوم اجتماعی

 

برگزارکنندگان
اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
با حمایت

پوستر سمپوزیوم
محورهای سمپوزیوم

 

شایان ذکر است تمامی محورهایی که در ادامه می‌آید، صرفاً محورهایِ پیشنهادی و زیرمحورها نیز روشنگر ابعاد مختلف آن هستند. از همین رو، اگر ایده‌ای ذیلِ محورهایِ پیشنهادی نگنجد و یا بُعدی از محورها مغفول مانده باشد، ما از دریافتِ آن از سوی شما استقبال می‌کنیم. از سوی دیگر، بدیهی به نظر می‌رسد که همۀ ابعاد پیشنهادیِ محورها مخالفت و موافقت‌هایِ نظری و تجری را برمی‌انگیزاند. شورایِ راهبردیِ همایش رو به هر شکی از استدلال‌ورزیِ متقن و نو گشوده است.

 

- دانشگاه و منطق بازار

خصوصی‌سازی/پولی‌سازی دانشگاه‌ها و تجربۀ زیستۀ دانشجویان

تفاوت تجارب دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی

محتوای آموزشی، بازار کار و بحران اشتغال 

جهانی‌شدن و دانشگاه

خرید و فروش پایان‌نامه و مقالات

خودگردانی دانشگاه

بدهکارسازی دانشجویان و حیات دانشگاهی

موقتی‌سازی اعضای هئیت علمی

تجربۀ زیستۀ دانشجویان از طرح کارورزی

تجربه‌نگاری از کار هنگام تحصیل

سیاست «دانشگاه کارآفرین»؛ ملزومات و عواقب آن

 

- جامعه و میدان دانشگاهی

زیست شبانۀ دانشجویان

اعتماد اجتماعی میان/نسبت به دانشجویان

اعتقادات دینی نزد دانشجویان

رابطۀ مرکز، پیرامون و محرومیت

تجربۀ زندگی در خانه‌های دانشجویی

مدرنیزاسیون دانشگاه در ایران

جایگاه دانشگاه در نظام اجتماعی ایران

دانشجویان در شبکه‌های مجازی

جنسیت و نظام آموزشی

آسیب‌های اجتماعی دانشجویان (خودکشی، اعتیاد و...)

رسالت اجتماعی دانشگاه

مدرک‌گرایی و منزلت اجتماعی

دانشگاه و بازتولید نابرابری‌های اجتماعی

دانشجویان و مطالبات صنفی

دانشگاه و اقلیت‌ها (قومی-مذهبی)

 

- دانشگاه و عرصۀ سیاست

پدیدارشناسی تجربۀ کنشگری دانشجویان

شهروندی دانشگاهی و حقوق دانشجویان

رابطۀ دولت و دانشگاه

فرایند تصمیم‌سازی و استقلال دانشگاه

تبعات سیاست بومی‌گزینی

ساخت قدرت در حیات دانشگاهی

 

- کلاس درس و محیط دانشگاه

کشاکش تصورات و واقعیات

تبعیض، نابرابری و آرایش طبقاتی

تقلب علمی

دانشگاه و تجارب عاطفی

مکانیسم‌های جذب هئیت علمی

فضا-زمان در دانشگاه

ارزش‌ها در فضای رسمی و غیررسمی

دانشگاه و مسئلۀ نخبگی

تشکل‌زدایی و زوال فعالیت‌های جمعی

بی‌انگیزگی و جدیت‌زدایی در کلاس درس

 

- خوابگاه

سیاست‌های کنترلی و مراقبتی

تجربۀ دانشجویان از تبعات برون‌سپاری خدمات رفاهی

شکاف زندگی عمومی و خصوصی

پیامدهای پراکنده‌سازی جغرافیایی خوابگاه‌ها

چگونگی مصرف اوقات فراغت